Hírek

Választási Információ
2023. október 26.

Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztható tagjai számának megállapítása
Abaújkér Helyi Választási Iroda Vezetőjének 8/2023.(X.26.) számú határozata


HIRDETMÉNY
2021. június 24.

Hernádcéce közművelődési rendelete.
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/103340


HIRDETMÉNY
2020. MÁRCIUS 04.

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.
A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.
Intézkedését előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

dr. Horváth-Kaiser Ditta Alexandra
Vagyonhasznosítási osztályvezető


VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
2019. október 15.

37-2019_hvb határozat_nemzetiségi választási eredmény /Letölthető-pdf

36-2019_hvb határozat_képviselő választási eredmény /Letölthető-pdf
35-2019_hvb határozat_polgármester választási eredmény/Letölthető-pdf

Pályázat keretében kirándultunk Aggtelekre 2019.06.08.-án
2019. július 17.

A képekre kattintva a beszámoló nagyobban is letölthető!
„Közösségépítő tanulmányút szervezése a Baradla-barlangba”

5102-01-0067/18 azonosító számú pályázat képei.

STATISZTIKAI BESZÁMOLÓ/ Közösségi beszélgetés
2019. április 24.

A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

VÁLASZTÁSI HATÁROZAT
2019. február 07.

7_2019.(II.07.) HVI Határozat:Képviselő- testület 2019 évben megválasztandó tagjainak száma. További részletek*pdf

17/2019.(II.14.) HVI Határozat: Szavazókörök felülvizsgálata Hernádcéce községben
További részletek*pdf

HERNÁDCÉCE RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA-2017

HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2017.(XII.29.)Önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
Hernádcéce Község Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról jegyzőkönyvi kivonat
M E G H Í V Ó
Hernádcéce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. december 14.napján (csütörtök) 0800órakor
lakossági fórumot tart
, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.
A lakossági fórum helye: VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TANÁCSKOZÓ TERME
(Vizsoly Szent János utca 155.)
A lakossági fórum tárgya:
Hernádcéce településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendelet tervezetének bemutatása
Előadók: Csató István polgármester, Olajos Csaba építész
Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.
Hernádcéce, 2017. 12. 06.
Tisztelettel: Csató István sk.
polgármester
PARTNERI ADATLAP partnerségi egyeztetésben való részvételhez»
HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól Letölthető pdf»
E L Ő T E R J E S Z T É S Hernádcéce község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. augusztus 25. napján tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Letölthető pdf»
HÉSZ HERNÁDCÉCE: HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete HERNÁDCÉCE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL szóló 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2005. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Letölthető pdf»
MEGLÉVŐ SZERKEZETI TERV MEGERŐSÍTÉSE: K I V O N A T a Hernádcéce községi Önkormányzat képviselő-testülete 2017. augusztus 25. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2017. (VIII. 25.) határozata Hernádcéce község településrendezési terve meglévő „szerkezeti terv” részének megerősítéséről és jóváhagyásáról. Letölthető pdf»
PARTNEREK ÉRTESÍTÉSE: Hernádcéce község közigazgatási területére településrendezési eszközök módosítása. Letölthető pdf»
Sz-1 SZABÁLYOZÁSI TERV-HERNÁDCÉCE-Hc-2016. Letölthető pdf*
SZERKEZETI TERV HERNÁDCÉCE-2004. Letölthető pdf*

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Vizsolyi óvoda óvónő
2013. július 25.

Vizsolyi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vizsolyi Óvoda-Vizsoly óvónő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege : Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 66. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.:További részletek»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Vizsolyi óvoda dajka
2013. július 23.

Vizsolyi Óvoda - Vizsoly a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vizsolyi Óvoda - Vizsoly óvodai dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 66. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:További részletek»


TÁJÉKOZTATÓ
2014, február 21.


Helyi iparűzési adóbevallás
2013. december 5.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap
Letölthető»

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Letölthető»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: ÓVODAVEZETŐ
2013. április 24..

Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vizsolyi Óvoda 3888. Vizsoly, Szent János út 66. szám óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. július 1. - 2018. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 1. - 2018. június 30.-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 66. További részletek»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI
2012. augusztus 31.

Meghirdetett munkahely: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói állás.
További részletek»


POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
2011. július 15.

Hernádcécén 2011. július 14-én 14 órakor ünnepélyes keretek között avatták fel a belső felújítással megszépült Polgármesteri Hivatalt. Hernádcéce Községi Önkormányzata az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül ÉMOP-2009-3.1.3/B Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) tárgyú felhívásra nyújtotta be pályázatát.

A projekt címe: "Polgármesteri hivatal felújítása Hernádcécén"
A projekt azonosító száma: ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0078
A projekt költségei fedezetének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában önkormányzati saját forrás hozzáadásával történt. A támogatás intenzitása: 94,999753 %.A projekt keretében a polgármesteri hivatal belső felújítása mozgáskorlátozott WC kialakításával, könyvtár és internetszoba kialakítás,valamint a belterületen lévő Alkotmány, Árpád és Petőfi utak bővítése valósult meg. Csató István polgármester avatóbeszédében köszöntötte a megjelent vendégeket, kihangsúlyozta, hogy nagy öröm, hogy ez a beruházás ebben a gazdasági nehézségekkel küzdő abaúji területen elkészülhetett. Köszönetet mondott a támogatóknak, a tervezőnek, a pályázatírónak és a kivitelezőnek. Az ünnepi beszéd után Csató István polgármester és Schwak László kivitelező átvágták a nemzeti színű szalagot, majd a vendégek megtekintették a felújított épületet. Az avatási ünnepség vendéglátással ért véget.


POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
2011. július 7.

A műszaki átadás-átvétel 2011. június 30. napján megtörtént, az ünnepélyes átadás-átvételre 2011. július 14-én 14 órakor kerül sor, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár a Hernádcéce községi Önkormányzat képviselő-testülete.
Részletek»


FELHÍVÁS
2011. március 11.

Értesítjük azokat a ROMA amatőr zenészeket, fellépőket, hogy 2011. június 04-én ROMA NAPOT rendezünk, ahová sok szeretettel várunk, magukat megmutatni akaró, zenészeket, fellépőket. Mivel fellépő díjat fizetni- nem tudunk, Kérjük hogy olyanok jelentkezenek, akik azért lépnek fel hogy megismerjék őket.
Jelentkezni a következő E-mailen lehet: horvathlaci73@citromail.hu
Tel: 06/30/470-0065

Köszönettel: CKÖ.Hernádcéce


Archívum: 2010>|Főoldal

 

 
© 2008-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A weblap tartalmi összeállításánál felhasználásra került a "Hernádcéce Fejődéséért" Alapítvány támogatásával 2005 évben kiadott:
Szabolcs Sándor: Hernádcéce története a honfoglalástól napjainkig c. könyvben olvasható információk.
Köszönet az alapítványnak és a könyv szerzőjének.